srpski   |   english

Usluge

Koristeći desetogodišnje iskustvo i stečena znanja u radu sa vending mašinama, u kombinaciji sa najnovijih tehnoloških dostignuća na polju usluge putem mašina, pružamo kvalitetnu uslugu i garantujemo visok i ujednačen kvalitet krajnjeg proizvoda.

Usluge koje pružamo obuhvataju: