srpski   |   english

Usluge - Servis i održavanje

Caffematic je tehnički osposobljen za održavanje većine tipova aparata - distributora toplih i hladnih mašina-vending automata.

Vrste servisa koje prižamo korisnicima:

  • redovan-periodičan-preventivan servis, kao veoma bitan deo kvalitetne usluge, pouzdanosti u radu jeste osnov za vrhunski proizvod stalnog kvaliteta;

  • veliki servisi ili generalni remont nakon odredjeneog dužeg vremenskog perioda ili odredjenog broja napitaka predvidjenog od strane proizvodjača za zamenu i servis vitalnih sklopova;

  • servisi u slučaju otkaza na terenu , a kada ne postoji mogućnotr transporta distributoa, po dogovoru sa korisnikom;

  • servsiranje manih automatizovanih aparata - distributora toplih i hladnih napitaka kao i automatizovanih kućnih mašina za espresso kafu;

  • ovlašćeni smo servis za Bianchi a tehnički opremljeni i za servisiranje aparata firmi Saeco, TME, Zanussi, Jura, Rhea Vendor, Alice Club, Ducalle;

  • uslužno servisiranje sistema za naplatu, čitača novčanica, žetonjera kao i štampanih pločiča samih aparata - distributora;

  • snabdeveni smo većim brojem potrebnih delova;

  • servis se obavlja u najkraćem roku i uz obavezno testiranje aparata - distributora od 24-48 časova nakon servisa;

  • ugovorio o preventivnom i stalnom održavanju Vaših dstributora;

  • kupci koji se kod nas  stalno snabdevaju repsromaterijalom, servis kao uslgu ne plaćaju, već samo rezervne delove utrošene za servis;

Što se tiče kadrovske opremljenosti i servisiranja automata možemo reći da raspolažemo kvalitetnim i stručnim kadrom i da pružamo kvalitetnu uslugu popune automata potrebnim sirovinama, a servisiranje i popunu automata po potrebi možemo vršiti vikendom i praznikom. Svi automati imaju standard ISO 9001.