srpski   |   english

Tehnička rešenja

Sistemi za remote monitoring

Koristeći GPRS modeme instalirane u distributerima ili klasičnu TCP/IP mrežu (LAN, WAN ili internet), sve naše mašine mogu se kontrolisati 24 časa dnenvo, 365 dana u godini.

Ova rešenja omogućavaju reprogramiranje i restartovanje sistema daljinski, bez potrebe za dolaskom ekipa, čime Vam štedimo vreme i novac.

Primenom ovih tehnologija je vreme potrebno za dijagnostikovanje zastoja ili kvara svedeno na minimum, a samim tim i vreme potrebno našim ekipama da zastoj otklone.