srpski   |   english

O nama

CAFFEMATIC d.o.o. privredno društvo za usluge, proizvodnju i trgovinu, osnovano je 2005. godine u Beogradu.

Privredno društvo je osnovano sa ciljem unapređenja usluge krajnjim korisnicima prodajom preko automatizovanih distributora toplih i hladnih napitaka – vending mašina.

Koristeći dugogodišnje iskustvo osnivača i vlasnika (više od 10 godina servisiranja, obuke i servisera, tehničara za održavanje), kao i organizacije i logistike u opsluživanju, Caffematic se razvio u firmu koja trenutno opslužuje više od 60 sopstvenih mašina, i servisira ili na drugi način pruža usluge za više od 200 mašina drugih korisnika.

Osnovna ideja osnivača je bila da njihovo dugogodišnje iskustvo u servisiranju, prodaji, snabdevanju, logistici i organizaciji, pretoče u uslugu visokog kvaliteta po veoma pristupačnim cenama.

Ideja usluge putem automatizovanih aparata - distributora je:

  • vrhunski kvalitet krajnjeg proizvoda
  • identičan i stalan kvalitet velikog broja proizvoda za sve korisnike
  • veliki proizvodni kapacitet na malom prostoru (na 0,5 m2 mogućost pripreme i do 800 napitaka dnevno)
  •  smanjenje troškova korisnika usluga (smanjenje broja zaposlenih na neproizvodnim mestima), skraćenje vremena koje zaposleni troše van radnog mesta
  • ušteda energije smanjenjem broja grejnih tela,
  • namensko trošenje sredstava (kontrola toka novca namenjenog za kafu, sokove i vodu koje poslodavac pruža svojim radnicima)
  • bezgotovinsko plaćanje usluge (virman, kreditni ključevi...)

Koristeći prethodna iskustva i stečena znanja, u kombinaciji sa najnovijim tehnološkim dostignućima na polju usluge putem mašina, pružamo kvalitetnu uslugu i visok kvalitet krajnjeg proizvoda .

Kao ovlašćeni servis BIANCHI VENDIG it. u mogućnosti smo da pružimo vrhunske servisne usluge garantovanog kvaliteta.