srpski   |   english

Tehnička rešenja

Sistemi za javljanje i daljinsko upravljanje

GPRS modemi na instalirani u našim distributerima omogućavaju dvosmernu komunikaciju mašine sa Caffematic-om, kontrolu, resetovanje, programiranje, očitavanje, dojavu kvara i zastoja, u realnom vremenu. Time omogućujemo našim ekipama servisera da u najkraćem mogućem roku otklone uzroke zastoja distributera.